SCOREBOARD

Jan 30 | Final
AT Butte
W, 14-9
Jan 31 | Final
VS Butte
W, 7-2
Feb 04 | Final
VS Sierra
L, 8-1
Feb 06 | Final
VS Siskiyous
W, 9-6
@ Taft, CA
Feb 07 | Final
AT Taft
L, 17-4
Feb 12 | Final
AT Sierra
W, 3-2
Feb 13 | Final
VS Gavilan
L, 6-0
Feb 14 | Final
VS Gavilan
W, 13-4
Feb 17 | Final
AT Gavilan
W, 6-1
Feb 20 | Final
AT Monterey
L, 9-3
Feb 21 | Final
AT Monterey
W, 2-0
Feb 24 | Final
AT Los Medanos
W, 4-2
Feb 26 | Final - 14 innings
VS Los Medanos
W, 6-4
Feb 28 | Final
AT Marin
W, 7-1
Mar 03 | Final
VS Marin
L, 6-3
Mar 05 | Final
AT Solano
L, 8-3
Mar 07 | Final
VS Solano
L, 2-1
Mar 10 | Final
AT Yuba
W, 13-6
Mar 12 | Final
VS Yuba
L, 8-1
Mar 14 | Final
VS Mendocino
L, 7-6
Mar 17 | Final
AT Mendocino
W, 7-2
Mar 19 | Final
VS Contra Costa
W, 16-13
Mar 21 | Final - 11 innings
AT Contra Costa
W, 9-7
Mar 24 | Final
VS Laney
W, 4-3
Mar 26 | Final
AT Laney
W, 7-6
Mar 28 | Final
VS Napa
W, 4-0
Mar 31 | Final
AT Napa
L, 3-0
Apr 07 | Final - 5 innings
AT Los Medanos
W, 8-3
Apr 09 | Final
AT Marin
L, 5-4
Apr 10 | Final
AT Solano
L, 11-3
Apr 14 | Final
AT Yuba
W, 6-5
Apr 17 | Final
VS Contra Costa
W, 6-1
Apr 20 | Final
VS Mendocino
W, 6-3
Apr 21 | Final
VS Laney
L, 16-5
Apr 23 | Final
VS Napa
L, 10-4
May 01 | Final
AT Feather River
W, 8-7
May 02 | Final
AT Feather River
L, 9-6
May 02 | Final
AT Feather River
L, 5-4
Jan 27 | Final
VS Butte
W, 11-4
Jan 31 | Final
AT Butte
L, 12-7
Feb 04 | Final
VS Ohlone
L, 14-0
Feb 09 | Final
VS Sierra
L, 4-2
Feb 12 | Final - 11 innings
VS Gavilan
W, 3-2
Feb 13 | Final
VS Gavilan
L, 8-6
Feb 16 | Final
AT Gavilan
W, 14-3
Feb 19 | Final
VS Monterey
W, 15-8
Feb 20 | Final
VS Monterey
L, 4-1
Feb 26 | Final
AT LA Valley
L, 5-4
Feb 27 | Final
AT LA Valley
L, 2-0
Feb 27 | Final
AT LA Valley
W, 7-5
Mar 01 | Final
VS Los Medanos
W, 8-1
Mar 03 | Final
AT Los Medanos
W, 5-0
Mar 08 | Final - 15 innings
AT Marin
W, 6-4
Mar 09 | Final
VS Marin
W, 6-5
Mar 10 | Final
VS Solano
W, 6-2
Mar 15 | Final
VS Yuba
L, 3-2
Mar 16 | Final
AT Solano
L, 10-0
Make up from March 12
Mar 17 | Final
AT Yuba
L, 3-2
Mar 19 | Final
AT Mendocino
W, 9-1
Mar 22 | Final
VS Mendocino
W, 7-1
Mar 24 | Final
AT Contra Costa
W, 5-3
Mar 25 | Final
VS Contra Costa
W, 15-8
Mar 29 | Final
AT Laney
L, 8-6
Mar 31 | Final
VS Laney
L, 19-5
Apr 02 | Final - 12 innings
AT Napa
W, 2-1
Apr 05 | Final
VS Napa
W, 12-2
Apr 12 | Final
VS Los Medanos
W, 6-0
Apr 14 | Final
VS Marin
W, 8-2
Apr 16 | Final
VS Solano
W, 7-3
Apr 19 | Final
VS Yuba
W, 12-1
Apr 21 | Final - 10 innings
AT Mendocino
W, 6-5
Apr 23 | Final
AT Contra Costa
W, 12-3
Apr 26 | Final
AT Laney
L, 16-3
Apr 28 | Final
AT Napa
W, 10-9
May 06 | Final
AT Sacramento City
W, 3-1
CCCAA Baseball Nor-Cal Regional Round 1
May 07 | Final
AT Sacramento City
W, 12-8
CCCAA Baseball Nor-Cal Regional Round 1
May 13 | Final
AT Santa Rosa
W, 3-1
CCCAA Northern California Super Regional Game 1 of 3
May 14 | Final
AT Santa Rosa
L, 10-4
CCCAA Northern California Super Regional Game 2 of 3
May 15 | Final
AT Santa Rosa
L, 7-1
CCCAA Northern California Super Regional Game 3 of 3 (If Necessary)
Jan 27 | Final
AT Butte
W, 8-2
Jan 28 | Final
AT Butte
L, 17-12
Jan 30 | Final
VS Butte
L, 14-4
Feb 01 | Final
VS De Anza
W, 5-4
Feb 01 | Final
VS De Anza
L, 6-2
Feb 08 | Final
AT Fresno
L, 10-7
Feb 11 | Final
VS Gavilan
W, 6-5
Feb 11 | Final
VS Gavilan
W, 6-2
Feb 13 | Final
VS Fresno
L, 6-5
Feb 15 | Final
AT Gavilan
W, 6-1
Feb 17 | Postponed
AT Marin
Feb 18 | Final
AT Marin
W, 12-4
Feb 23 | Final
AT Mendocino
L, 5-4
Feb 25 | Final
AT Porterville
W, 14-10
Feb 27 | Final - 11 innings
VS Mendocino
W, 9-8
Feb 28 | Final
VS Sacramento City
L, 8-2
Mar 02 | Final
AT Sacramento City
L, 7-3
Mar 03 | Final
VS Sacramento City
L, 11-6
Mar 07 | Final
AT Sierra
L, 8-6
Mar 08 | Final
VS Marin
L, 12-9
Mar 09 | Final
VS Sierra
W, 2-1
Mar 11 | Final
AT Sierra
L, 11-4
Mar 14 | Final - 10 innings
VS Santa Rosa
L, 12-9
Mar 16 | Final
AT Santa Rosa
L, 6-1
Mar 18 | Final
VS Santa Rosa
L, 15-8
Mar 21 | Postponed
AT Modesto
postponed until Wed 3/22
Mar 23 | Final
VS Modesto
W, 13-8
Mar 23 | Final
VS Modesto
W, 17-7
Mar 25 | Final - 12 innings
AT Modesto
W, 13-10
Mar 28 | Final
VS American River
L, 9-3
Mar 30 | Final
AT American River
W, 9-5
Apr 01 | Final
VS American River
L, 17-8
Apr 04 | Final
AT Lassen
W, 14-4
Apr 11 | Final
VS Cosumnes River
L, 6-3
Apr 14 | Final
VS Cosumnes River
L, 4-2
Apr 15 | Final - 10 innings
AT Cosumnes River
L, 9-8
Apr 18 | Final
AT San Joaquin Delta
W, 6-4
Apr 20 | Final
VS San Joaquin Delta
L, 6-5
Apr 22 | Final
AT San Joaquin Delta
L, 10-0
Apr 25 | Final
AT Diablo Valley
W, 15-7
Apr 27 | Final
VS Diablo Valley
W, 5-4
Apr 28 | Final
AT Diablo Valley
W, 12-8
Jan 26 | Final - 11 innings
VS Butte
W, 6-5
Jan 27 | Final
AT Butte
W, 12-8
Jan 28 | Final
VS Butte
W, 7-2
Feb 02 | Final
VS Marin
W, 17-10
Feb 06 | Final
AT Fresno
L, 4-1
Feb 09 | Final
VS Gavilan
W, 2-0
Feb 10 | Final
VS Gavilan
W, 12-3
Feb 10 | Final
VS Gavilan
W, 3-1
Feb 13 | Final
VS Feather River
W, 16-9
Feb 16 | Final
AT Mission
W, 7-4
Feb 17 | Final
AT Mission
W, 9-4
Feb 20 | Final
VS Mendocino
W, 15-7
Feb 24 | Final
AT De Anza
W, 9-0
Game ruled a Forfeit in favor of FLC
Feb 27 | Final
VS Diablo Valley
L, 2-1
Feb 28 | Final
AT Diablo Valley
L, 9-8
Mar 04 | Final
VS Diablo Valley
W, 7-5
Mar 06 | Final
VS San Joaquin Delta
L, 8-3
Mar 08 | Final
AT San Joaquin Delta
L, 22-2
Mar 10 | Final
VS San Joaquin Delta
W, 7-4
Mar 14 | Final - 11 innings
AT Cosumnes River
L, 6-5
rescheduled game from 3/13
Mar 18 | Final
AT Cosumnes River
L, 8-0
Mar 19 | Final
VS Cosumnes River
W, 10-8
Mar 23 | Final
VS Skyline
W, 18-2
Mar 24 | Final
AT Skyline
W, 6-4
Mar 27 | Final
AT American River
L, 5-4
Mar 29 | Final
VS American River
W, 5-4
Mar 30 | Final
AT American River
W, 17-8
Apr 02 | Final
AT Butte
W, 12-7
Apr 03 | Final
AT Modesto
W, 11-1
Apr 05 | Final
VS Modesto
W, 17-2
Apr 07 | Final
AT Modesto
W, 1-0
Apr 10 | Final
AT Santa Rosa
L, 5-2